مجتمع فنی تهران واحد تبریز

مد و پوشاک

عنوان درس تعداد ساعت
فیگور42
رنگ در طراحی لباس30
طراحی لباس کاربردی 142
خلاقیت در پارچه سازی36