مجتمع فنی تهران واحد تبریز

Minitab

عنوان دوره:مهندسی کیفیت به همراه نرم افزار کار بردی Minitab

0 دانشجو ثبت نام کرد

  اهداف دوره:

  • آشنایی با مباحث کیفیت
  • تسلط شرکت کنندگان برمباحث مدیریت کیفیت در نرم افزار Minitab
  • توانایی شرکت کنندگان دوره جهت مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل کیفیت در سازمانها

  شرایط شرکت کنندگان:

  کارشناسان رشته صنایع و مدیریت

  قابیلت های اکتسابی بعد از شرکت در دوره:

  توانایی اجرای کلیه فعالیت های مرتبط با واحد تضمین وکنترل کیفیت

  سرفصل های دوره:

  • استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2008
  • استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع خودروISO TS 16949
  • طرح ریزی پیشاپیش کیفیت APQP
  • تجزیه و تحلیل حالات خرابی و آثار آن FMEA
  • کنترل کیفیت عمومی QC
  • کنترل کیفیت آماری SPC
  • تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیریMSA
  • آدیت محصول به روش SQFE
  • آدیت چرخه تولید
  • اصول مستند سازی و ممیزی داخلی در سیستم کیفیت
  • توسعه عملکرد کیفی QFD
  • طرح آزمایشات DOE
  • کار با نرم افزار MINITABminitab

  بررسی دوره

  هیچ بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

  دوره محدود
  • خصوصی
  • 60 ساعت

  جستجوی پیشرفته