مجتمع فنی تهران واحد تبریز

برنامه ریزی و کنترل ریسک پروژه

عنوان دوره : برنامه ریزی و کنترل ریسک پروژه

0 دانشجو ثبت نام کرد

  اهداف پروژه:

  توانایی شرکت کنندگان جهت شناسایی ، مدیریت و کنترل ریسک های پروژه.

  شرایط شرکت کنندگان:

  آشنایی اولیه با مفاهیم مدیریت پروژه

  قابلیت های اکتسابی بعد از شرکت در دوره:

  توانایی اجرای کلیه فعالیت های مرتبط با واحد تضمین وکنترل کیفیت

  سرفصل های دوره :

  • مقدمه ای برمفاهیم مدیریت ریسک ، معرفی و نگاه کلی به مدیریت ریسک
  • برنامه ریزی مدیریت ریسک
  • شناسایی ریسک
  • تحلیل کیفی ریسک
  • برنامه ریزی پاسخ ریسک
  • پایشو کنترل ریسک

  Untitled-101

  بررسی دوره

  هیچ بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

  دوره محدود
  • خصوصی
  • 80 ساعت

  جستجوی پیشرفته