مجتمع فنی تهران واحد تبریز

برق و الکترونیک

میکروکنترلر PIC

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

مبانی الکترونیک عمومی

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

کنترل ابزار دقیق

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

جستجوی پیشرفته