مجتمع فنی تهران واحد تبریز

تبریز - خیابان آزادی - مابین گلباد و گلگشت - روبروی رادیولوژی گلباد - پلاک ۱۶۴

   شماره های تماس: ۳۳۳۵۰۰۷۷-۰۴۱

آدرس دفتر دانشگاه: دانشگاه آزاد تبریز- روبروی درب شماره ۲ ساختمان علامه امینی