مجتمع فنی تهران واحد تبریز

ict

۵

دی'۹۵

شروع دوره طراحی صنعتی CATIA

شروع دوره جدید طراحی صنعتی CATIA هفته اول بهمن ماه

بیشتر بخوانید

۱۵

آذر'۹۵

شروع ثبت نام دوره مهارت های هفتگانه ICDL

شروع دوره جدید ICDL ، شروع کلاس هفته اول بهمن ماه

بیشتر بخوانید