مجتمع فنی تهران واحد تبریز

برق و الکترونیک

عنوان درس تعداد ساعت
پردازنده 8 بیتی AVR40
کاربردی AVR 30
میکروکنترلر AVR40
برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها15
میکروکنترلرهای ARM 740
FPGA50
تعمیرات تلفن همراه60
تعمیرات لپ تاپ 50
تعمیرات PC60
تعمیرات پرینتر 30
طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان30
PICمیکروکنترلر45
Labview30
سیستمهای تلویزیونهای مدار بسته تحت شبکه36
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان30
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده40
اصول برق صنعتی و مدارات فرمان اتوماتیک60
PLC LOGO30
PLC s7-20030
PLC s7-300/400 level 124
PLC s7-300/400 level 224
PLC s 7-30040
مانیتورینگ21
درایوهای AC21
سرو و موتور 18
برای میکروکنترلرها C20
FPGA 50
ETAP30
نرم افزار EPLAN30
پیشرفته FPGA 40
نقشه کشی و نقشه خوانی برق 30
اصول ابزار دقیق صنعتی 32
نقشه خوانی ابزار دقیق 16
اپراتوری اتوماسیون صنعتی 92
طراحی تابلوهای MV وLV32
اصول طراحی منطقی 45
الکترونیک صنعتی 40
مبانی الکترونیک عمومی 80
کنترل ابزار دقیق30