مجتمع فنی تهران واحد تبریز

شروع کلاس های اصول و تئوری Piping

زمان شروع دوره جدید کلاس های اصول و تئوری Piping ,هیجدهم آذر ماه سال ۹۵ (۱۳۹۵/۰۹/۱۸)

۲۶ آبان ۹۵

0 پاسخ به شروع کلاس های اصول و تئوری Piping"

ارسال یک پیغام